Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

exJT.ORG:

Pikakurssi jehovantodistajuuteen

Tämän sivuston avulla Jehovan todistajien toiminnasta ja järjestöstä saa nopeasti paljon tietoja. Niitä lukijoita varten, jotka haluavat perehtyä tarkemmin asioihin, kirjoituksiin on liitetty runsaasti linkkejä, jotka johdattavat syvällisemmän tiedon luo. Laajemman tiedon löytää myös tämän linkin kautta.

 

Sivut on julkaistu 22.08.2017. Uusin päivitys 14.02.2019.

 

Lukijat voivat lähettää palautetta, vinkkejä, korjausehdotuksia ja huomautuksia suoraan sivun tekijälle sähköpostissa:

jp@johanneksenpoika.fi

 

Otteita Jehovan todistajien kirjallisuudesta:

Herätkää! -lehti heinäkuu 2009, sivu 29:

Ketään ei saisi pakottaa palvomaan tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen välillä.

 * * *

Vartiotorni 15.11.2013 sivu 20:

Elämää pelastava ohjaus, jota silloin saamme Jehovan järjestöltä, ei ehkä näytä omasta mielestämme viisaalta. Meidän kaikkien täytyy olla valmiita tottelemaan mitä tahansa saamiamme ohjeita, vaikka ne eivät kenties näyttäisikään inhimilliseltä kannalta katsottuna tai strategisesti järkeviltä.

* * * 

Vartiotorni 15.11.2009 sivu 14:

Älkäämme koskaan kyseenalaistako sanoin tai teoin Jehovan nykyään käyttämää viestintäkanavaa (4. Moos. 16:1–3).

Varmistautukaa kaikesta; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää.

(1. Tessalonikalaisille 5:21)


Tietoa Jehovan todistajista ja heidän järjestöstään

Jehovan todistajat ja verikysymys

Miksi Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoa?

Jehovan todistajat ovat olleet vuosikymmenet tunnettuja siitä, että he kieltäytyvät verensiirroista jopa silloin, kun on suuri vaara kuolla tämän päätöksen takia.

Jehovan todistajat perustelevat verensiirtokieltoa mm. tällä raamatunpaikalla:

(Apostolien teot 15:28-29) Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi olla lisäämättä teille enempää taakkaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja sitä, mikä on kuristettua, sekä haureutta. Jos te pysytte huolellisesti erossa näistä, niin tulette menestymään. Hyvää vointia teille!”

Jehovan todistajien kanta verensiirtoihin lieveni hiukan suurin piirtein vuosituhannen vaihteen tienoilla. Vartiotornissa 15.06.2000 sivulla 29 kerrottiin näin:

Lukijoiden kysymyksiä

Hyväksyvätkö Jehovan todistajat mitään verestä johdettuja lääketieteellisiä valmisteita?

Pohjimmiltaan vastaus on se, että Jehovan todistajat kieltäytyvät verestä. Uskomme lujasti, että Jumalan laki verestä ei kaipaa kulloistenkin mielipiteiden sanelemia uudistuksia. Uusia kysymyksiä herää kuitenkin siksi, että veri voidaan nykyään jakaa neljään peruskomponenttiin ja niistä voidaan erottaa vielä pieniä aineosia eli fraktioita. Miettiessään kantaansa näihin kristityn tulee punnita muitakin näkökohtia kuin mahdollisia lääketieteellisiä hyötyjä ja riskejä. Keskeistä hänelle tulisi olla se, mitä Raamattu sanoo ja miten asia saattaa vaikuttaa hänen suhteeseensa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoa edes lapsilleen. Onneksi monissa maissa lapset otetaan vaaratilanteissa huostaan hoidon ajaksi, jolloin turhien kuolemien riskejä voidaan pienentää.

 

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tekemä selvitystyö Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta (18.11.2016)

Tämä selvitystyö on omistettu niille Jehovan todistajille ympäri maailmaa, jotka ovat kuolleet tai kärsineet tarpeettomasti Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon vuoksi, sekä heidän omaisilleen. Toiveenamme on, että nämä tarpeettomat kärsimykset voisivat vähentyä tai poistua kokonaan.

Lue selvitys täältä.

 

 

Verensiirron ottaminen on erotusperuste

Vanhinten salaisessa ohjekirjassa "Paimentakaa Jumalan laumaa" kerrotaan 9. luvussa sivuilla 110-112 näin:

Eroamisesta saattaa olla kyse seuraavissa tilanteissa:

Henkilö ottaa verta omasta tahdostaan eikä kadu sitä. Jos joku ottaa verta omasta tahdostaan, kenties toisten äärimmäisestä painostuksesta, komitean tulee ottaa selville tosiasiat ja arvioida, millainen on hänen asenteensa. Mikäli hän katuu, komitea antaa hengellistä apua Galatalaiskirjeen 6:1:n ja Juudaksen kirjeen 22, 23:n hengessä. Koska hän on hengellisesti heikko, hän ei olisi vähään aikaan pätevä saamaan erikoistehtäviä ja häneltä saattaisi myös olla syytä evätä joitakin julistajille tavallisesti kuuluvia etuoikeuksia. Olosuhteiden mukaan komitean voi olla myös tarpeellista järjestää niin, että seurakunnalle esitetään seuraava ilmoitus: "Vanhimmat ovat käsitelleet asiaa, joka koskee veli/sisar [henkilön nimi]. Teitä varmaankin ilahduttaa kuulla, että hengelliset paimenet pyrkivät auttamaan häntä." Jos toisaalta komiteaan kuuluvat vanhimmat toteavat hänen olevan katumaton, tulisi ilmoittaa hänen eroamisestaan.

 

Pysyvä hoitotahto ja valtakirja

Jehovan todistajilla on käytössään ns. "hoitotahtokortti", minkä etusivulla lukee punaisella "EI VERTA". Todistajat kantavat mukanaan lompakossa tätä moneen kertaan taitettua korttia yleensä niin, että kun lompakon avaa, ensimmäisenä näkyy "EI VERTA" -teksti. 

Jos Jehovan todistaja joutuu onnettomuuteen ja on tajuton, hoitohenkilökunnan toivotaan huomaavan tuon kortin mahdollisimman pian, jotta hänelle ei anneta verta.

 

Hoitotahtokortti uusittiin keväällä 2016

Jehovan todistajien hoitotahtokortti uudistettiin ja yksinkertaistettiin. Kortista poistettiin maininnat "fraktioista". Kun Jehovan todistaja allekirjoittaa hoitotahtokortin, siitä otetaan kolme kopioa, joista yksi annetaan seurakunnan sihteerille. Sihteeri tallettaa sen seurakunnan arkistoon, josta se voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.

Jehovan todistaja -yksilön valvonta on tehokasta. Vaikka Jehovan todistaja itse repisi oman korttinsa, siitä on olemassa kopio seurakunnan vanhinten käytössä. Uhkakuvana on tilanne, missä verikortin repinyt Jehovan todistaja makaa tajuttomana sairaalassa, ja vanhimmat tulevat sairaalaan estämään tarvittavat hoitotoimenpiteet.

 

Jehovan todistajien alaikästen lastenkin odotetaan kieltäytyvän verensiirroista

Verensiirrot ja verenluovutus ovat kiellettyjä Jehovan todistajien keskuudessa. Aikuiset ihmiset saavat toki halutessaan kieltäytyä niistä hoitomuodoista, mitä eivät voi hyväksyä. Mutta miten on alaikäisten lasten laita? Onko vanhemmilla oikeus päättää heidän ratkaisuistaan, vai onko yhteiskunnalla oikeus päättää, mikä on lapsille paras hoitomuoto?

Herätkää! -lehdessä julkaistiin 22.05.1994 kirjoituksia, missä on useita lasten verensiirtoihin liittyviä tapauksia. Osa lapsista kuoli, kun verensiirtoa ei annettu, mutta osa jäi henkiin.

  

Lue lisää verikysymyksestä täältä.