Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

exJT.ORG:

Pikakurssi jehovantodistajuuteen

Tämän sivuston avulla Jehovan todistajien toiminnasta ja järjestöstä saa nopeasti paljon tietoja. Niitä lukijoita varten, jotka haluavat perehtyä tarkemmin asioihin, kirjoituksiin on liitetty runsaasti linkkejä, jotka johdattavat syvällisemmän tiedon luo. Laajemman tiedon löytää myös tämän linkin kautta.

 

Sivut on julkaistu 22.08.2017. Uusin päivitys 14.02.2019.

 

Lukijat voivat lähettää palautetta, vinkkejä, korjausehdotuksia ja huomautuksia suoraan sivun tekijälle sähköpostissa:

jp@johanneksenpoika.fi

 

Otteita Jehovan todistajien kirjallisuudesta:

Herätkää! -lehti heinäkuu 2009, sivu 29:

Ketään ei saisi pakottaa palvomaan tavalla, jota hän itse ei voi hyväksyä, tai valitsemaan uskonnon ja perheen välillä.

 * * *

Vartiotorni 15.11.2013 sivu 20:

Elämää pelastava ohjaus, jota silloin saamme Jehovan järjestöltä, ei ehkä näytä omasta mielestämme viisaalta. Meidän kaikkien täytyy olla valmiita tottelemaan mitä tahansa saamiamme ohjeita, vaikka ne eivät kenties näyttäisikään inhimilliseltä kannalta katsottuna tai strategisesti järkeviltä.

* * * 

Vartiotorni 15.11.2009 sivu 14:

Älkäämme koskaan kyseenalaistako sanoin tai teoin Jehovan nykyään käyttämää viestintäkanavaa (4. Moos. 16:1–3).

Varmistautukaa kaikesta; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää.

(1. Tessalonikalaisille 5:21)


Tietoa Jehovan todistajista ja heidän järjestöstään

Jehovan todistajilla on oma kieli ja sanasto

Erilainen kieli

Suomessa Jehovan todistajat puhuvat yleensä suomen kieltä. Mutta heillä on sanavarastossaan myös sellaisia sanoja, joita tavalliset suomalaiset eivät välttämättä ymmärrä. Sen lisäksi monien sanojen merkitys on erilainen kuin yleensä.

Miksi Jehovan todistajien kielenkäytössä tutut sanat saavat uuden merkityksen? Aila Ruoho kertoo kirjassaan Vartiotornin varjossa sivuilla 8 ja 9 syyn:

Oman sanaston käyttö antaa mahdollisuuden kuvata normaalissa kielenkäytössä kielteisinä pidetyt asiat myönteisessä valossa. Järjestön käyttämien sanojen harhaanjohtavuutta kuvaavat seuraavat esimerkit, jotka eivät ole Orwellin kirjasta vaan todellisuutta useimmille Jehovan todistajille.

Kritiikki on vainoa.
Vapaaehtoistyö on etu.
Hylkääminen on rakkautta.

Ulkopuolisen esittäessä kritiikkiä todistajien järjestöstä sitä ei tarvitse huomioida, sillä se on "vainoa" todistajien totuutta kohtaan. Kun ilmaiseksi tehtävää työtä kutsutaan "eduksi", tulee siitä mielikuvissa haluttavampaa. Tavallisessa kielenkäytössä etu merkitsee oikeutta nauttia tai tehdä jotakin - todistajuudessa edun todellinen vastaanottaja on Vartiotorni-seura, ja jäsenien tehtäväksi jää suorittaminen, osallistuminen ja kustannusten maksaminen.

Äärimmilleen vietynä karttaminen muuttuu irtautuneen totaaliseksi hylkäämiseksi ja eristämiseksi kaikista entisistä läheistään. Kun yhteisö kutsuu hylkäämistä rakkaudelliseksi, aktiivijäsenen on vaikea ajatella tai tuntea toisin. Eihän rakkauden osoittaminen voi olla väärin?

 

Sanasto

Betel Vantaan Tikkurilassa sijaitseva Jehovan todistajien haaratoimisto. Osa elämänsä Vartiotorni-seuralle omistaneista asuu Betelin yhteisössä tehden työtä peruspalveluita vastaan.

epäsäännöllinen Jehovan todistaja, joka ei raportoi tehneensä kenttäpalvelusta joka kuukausi. Ei ole hyvää seuraa toisille todistajille.

Harmagedon Jehovan todistajien odottama sota, jossa he uskovat Jeesuksen tulevan enkelisensä kanssa tuhoamaan kaikki pahat ihmiset maailmasta eli ne kaikki, jotka eivät ole Jehovan todistajia.

Herätkää! Vartiotorni-seuran julkaisema lehti, jossa on hieman kevyempiä ja maanläheisempiä aiheita kuin Vartiotornissa.

julistaja Kastettu tai kastamaton Jehovan todistaja, joka levittää hyvää uutista ts. julistaa.

karttamisoppi Jehovan todistajien tulkinta Raamatusta, jonka mukaan todistajien tulee välttää kaikkea yhteydenpitoa järjestöstä eronneisiin ja erotettuihin.

kastekysymykset Opillisia kysymyksia, joita esitetään kastettavalle ja joihin on osattava vastata päästäkseen kasteelle. Ennen kastetta tutkisteluoppilas käy lapi noin 30 kysymystä vanhinten kanssa. Kastetilaisuudessa esitetään lisäksi kaksi kysymystä, joihin täytyy vastata "kyllä".

kenttäily, kenttäillä, tehdä kenttää Jehovan todistajien julistustyö, jota he tekevät esimerkiksi ovelta ovelle tai tarjoamalla kirjallisuutta niille varatuista kärryistä suurimmissa kaupungeissa.

kierros Useammasta yksittäisestä seurakunnasta koostuva hallinnollinen
yksikkö, jota valvoo paikallinen kierrosvalvoja.

konventti Jehovan todistajien vuotuinen yhden tai useamman päivän mittainen suurtapahtuma, joka kokoaa julistajia alueittain.

kulttuuritodistaja Nimitys on verrattavissa sanaan tapaluterilainen. Kulttuuritodistaja on Jehovan todistaja, joka on syntynyt todistajaperheeseen, mutta on mukana lähinna ihmissuhteiden ja tavan vuoksi.

luopio Vahvasti kielteisillä merkityksillä ladattu sana, jota todistajat käyttävät niista omasta yhteisöstään eronneista ja erotetuista, jotka uskaltavat kritisoida todistajien oppeja tai käytäntöjä. Toisaalta luopumusta on jo joulun tai syntymäpäivän viettäminen, joten luopioksi voidaan leimata myös sellaisia, jotka eivät ole esittäneet suoraa kritikkiä.

maailmallinen Ne, jotka eivät ole todistajia, ovat maailmallisia. Myös
kielteinen sana.

meikäläinen Jehovan todistaja.

oikeuskomitea Jehovan todistajien sisäinen tuomioistuin, jolla on valta
antaa rangaistuksia ja karkottaa väärintekijät yhteisöstä.

palvelusetu Vapaaehtoistyö (esimerkiksi aluekortiston hoito, äänentoistolaitteiden operointi, kirjallisuuspöydän ylläpito) järjeston hyyäksi. Palvelusedut voi myös menettää käyttäytymállä sopimattomasti. Etujen menetystä pidetään häpeällisenä.

puheiden pitäminen Kokousten opetukset rakentuvat yhteisten tutkistelujen lisäksi puheiden ympärille. Puheiden pituus vaihtelee muutaman minuutin raamatunlukutehtävän ja puolen tunnin esitelmăn välillä. Naisten puheissa lavalla on aina kaksi henkilöä keskusteluasetelman luomiseksi, sillä naiset eivät saa opettaa tai pitää varsinaisia puheita seurakunnassa.

rakkauspommitus Kiinnostuneeseen kohdistettava lämminhenkinen ystävyys ja ylenpalttinen huomio, jonka tarkoituksena on saada kiinnostunut sitoutumaan järjestöön.

teokraattinen sodankäynti Raamatullinen versio ilmaisulle "tarkoitus
pyhittää keinot". Aina ei tarvitse puhua totuutta, jos sen kiertäminen
tuottaa järjestölle etua.

tienraivaaja Julistaja, joka sitoutuu kirjallisesti tekemäan tietyn määrän kenttää kuukaudessa. Osa-aikainen tienraivaaja sitoutuu pienimpään tuntimäärään. Erikoistienraivaaja antaa järjestölle huomattavan ison panoksen ajastaan joka kuukausi.

toimeton Jehovan todistaja, joka ei ole kuuteen kuukauteen ilmoittanut tekevänsä kenttätyötä. Ei ole hyvää seuraa toisille todistajille.

tutkistelu Raamatuntutkistelut ja kirjantutkistelut ovat tilaisuuksia, joissa opiskellaan järjestön julkaisuja. Omia mielipiteitä tai tulkintoja ei sallita. Päämääränä on omaksua järjestön tulkinnat.

tutkisteluoppilas Jehovantodistajuudesta kiinnostunut, joka tutkii järjestön kirjallisuutta todistajien kanssa.

uusi valo Oppien muutuessa muutoksia kutsutaan uudeksi valoksi. Joskus
opit ovat saattaneet muuttua useamman kerran, niin että vanhasta valosta onkin jälleen tullut uusi "uusi valo".

vainot Jehovan todistajat odottavat, että heitä tullaan vainoamaan.
Suurinta vainoa odotetaan tulevaksi ennen Harmagedonin taistelun
koittamista.

vanhimmat/vanhimmisto Paikallisen seurakunnan johtavia miehikä kutsutaan vanhimmiksi. He muodostavat vanhimmiston.

Valtakunnan paiveluksemme Jehovan todistajien julkaisu, joka on tarkoitettu vain järjestön jäsenien käyttöon. Sisältää muun muassa kokousten viikkoohjelmat.

Vartiotorni Vartiotorni-seuran pääjulkaisu. Ilmestyy samanlaisena ympäri maailman. Vuodesta 2008 ilmestynyt kaksi erillistä painosta: toinen tutkittavaksi todistajille ja todistajuudesta kiinnostuneille, toinen jaettavaksi käännytystyössä ulkopuolisille.

Veljesseura Jehovan Todistajat kutsutsuvat itse omaa järjestöään maailmanlaajuiseksi rakkaudelliseksi ja kristilliseksi veljesseuraksi. (Veljesseura.org on ensisijaisesti entisten Jehovan todistajien keskustelupalsta).

vuosikirja Jehovan todistajien vuosittainen julkaisu, joka sisiltää muun muassa kuluneen palvelusvuoden tapahtumia ja todistajien tilastoja eri puolilta maailmaa.

 

Tämä sanasto on otettu Aila Ruohon kirjoittamasta kirjasta Vartiotornin varjossa sivuilta 415 - 417.

Kustantajan sivuilta saat lisätietoa kirjasta Vartiotornin varjossa.