Onko Jehovan todistajien järjestö lahko tai kultti?
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Lisätietoja Jehovan todistajista
Uusin päivitys 18.03.2024   * * *    Sivutolla olevat kuvat: JP ellei toisin mainittu
Osa 1: Mitä tunnuspiirteitä vaarallisella lahkolla tai kultilla on?Wikipedia kertoo vaarallisesta lahkosta tai tuhoisasta kultista mm. näin:

"Vaarallinen lahko tai tuhoisa kultti on uskonnollinen yhteisö, jonka johdon toimet aiheuttavat välittömästi tai välillisesti huomattavaa fyysistä, taloudellista tai henkistä vahinkoa ainakin osalle ryhmän jäsenistä tai ryhmän ulkopuolisille.
- - -
Monesti vaarallinen lahko tai sen johto toimii lain, yleisesti hyvinä pidettyjen eettisten normien tai hyvän tavan vastaisesti, ja luo omaan aatemaailmaansa pohjautuvat säännöt, joita se valvoo tiukan kurin avulla. Vaarallinen lahko saattaa julkisesti mustamaalata ja peitetysti häiritä vastustajiaan. Se antaa vääriä tietoja ulkopuolisille ja/tai jäsenilleen. Lahko aloittaa melko tavanomaisena uskonnollisena yhteisönä, mutta ajan myötä ryhmän johdon asenne ulkomaailmaa kohtaan muuttuu kielteisemmäksi.
- - -
Vaarallinen lahko voi myös saada kannattajansa kieltämään itseltään tai huollettavaltaan lääkärinhoidon, joka olisi elämän pelastamisen kannalta välttämätöntä. Se saattaa myös vaatia ei-uskovien perheenjäsenten tai ystävien hylkäämistä ja eristäytymistä yhteiskunnasta."

Katso YouTube-video, jonka kesto on noin 19 minuuttia.

Tällä videolla verrataan Jehovan todistajien järjestön piirteitä Wikipedian tekstiin. Se paljastaa, onko Jehovan todistajat vaarallinen lahko tai tuhoisa kultti.Kuvakaappaukset on otettu Jehovan todistajien tuottamilta videoilta
Yllä olevat kuvat kertovat Jehovan todistajien järjestön verensiirtokiellosta ja entisten Jehovan todistajien karttamisesta.

Alla oleva kuva kertoo Harmageddonista, jota Jehovan todistajat kiihkeästi odottavat. Ovatko nämä tunnusmerkit lahkoille ja kulteille ominaisia? Mm. näistä asioista kertoo tämä video.


Kuva: JW.ORGOsa 2: Steven Hassanin BITE-malli kulttien mielenhallinnasta
01.01.2017 Maaria
Monet ihmiset ajattelevat mielenhallinnan olevan jonkinlainen epäselvä, mystinen prosessi, jota ei voida määritellä konkreettisesti. Tosiasiassa mielenhallinta viittaa joukkoon selkeitä menetelmiä ja tekniikoita, kuten hypnoosi tai ajatusten pysäyttäminen, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö ajattelee, tuntee ja toimii. Se ei ole pelkästään hyvä tai paha asia. Jos mielenohjaustekniikoita käytetään yksilön valinnanvapauden lisäämiseen ja elämänhallinta pysyy hänellä itsellään, vaikutukset voivat olla hyödyllisiä. Mielenhallintaa voidaan käyttää oikein esimerkiksi autettaessa ihmistä
vain lopettamaan tupakointi eikä vaikuteta muuhun käyttäytymiseen. Mielenhallinta muuttuu tuhoisaksi, kun yksilö menettää kontrollin omaan elämäänsä ja kun sen avulla heikennetään henkilön kykyä ajatella ja toimia itsenäisesti.

Tuhoisissa kulteissa käytetään mielenhallintaa turmelemaan yksilön oma identiteetti ja rakentamaan se uudelleen kultin mukaiseksi. Kehitin BITE-mallin auttaakseni ihmisiä selvittämään, harjoittaako jokin ryhmä tuhoisaa mielenhallintaa. BITE-malli auttaa ymmärtämään, miten kultit tukahduttavat yksittäisen jäsenen ainutlaatuisuuden ja luovuuden. BITEn kirjaimet tulevat sanoista käytös (Behaviour), järki (Intellect), ajatukset (Thoughts) ja tunteet (Emotions), joita kultti pyrkii hallitsemaan.

On tärkeää ymmärtää, että tuhoisaa mielenhallintaa käytetään silloin, kun näiden neljän tekijän yhteisvaikutus edistää riippuvuutta ja kuuliaisuutta johtajalle tai aatteelle. Luettelon jokaisen yksittäisen kohdan ei tarvitse välttämättä ilmetä. Kultin jäsenet voivat elää omissa kodeissaan, olla yhdeksästä viiteen töissä ja perheellisiä eivätkä silti pysty oikeasti ajattelemaan itseään ja toimimaan itsenäisesti.

Vanhempamme, ystävämme, opettajamme ja työtoverimme vaikuttavat meihin kaikkiin. Vaikutus on tervettä, kun se auttaa meitä kasvamaan ihmisinä ja säilytämme kontrollin omaan elämäämme. Epäterve vaikutus estää ihmisen oman ajattelun ja pitää hänet riippuvaisena.


BITE-malli:
 • I. Behaviour Control eli käytöksen kontrollointi
 • II. Information Control, tiedon kontrollointi
 • III. Thought Control, ajatusten kontrollointi
 • IV. Emotional Control, tunteiden kontrollointi

Käytöksen kontrollointi
 • 1. Yksilön fyysisen todellisuuden sääteleminen
 • 2. Sen määrääminen missä, kuinka ja kenen kanssa jäsen elää, seurustelee tai eristäytyy
 • 3. Sen määrääminen missä, kuinka ja kenen kanssa jäsen harrastaa seksiä
 • 4. Vaatetuksen tai hiustyylin määrääminen
 • 5. Ruokavalion säännösteleminen – ruoka ja juoma, nälkä ja/tai paastoaminen
 • 6. Unen manipulaatio tai rajoittaminen
 • 7. Taloudellinen hyväksikäyttö, manipulointi tai riippuvuus
 • 8. Vapaa-ajan, viihteen ja lomien rajoittaminen
 • 9. Suuri osa ajasta käytetään ryhmän indoktrinaatioon (opetuksen iskostamiseen) ja rituaaleihin ja/tai itseindoktrinointiin (sisältäen internetin)
 • 10. Luvan vaatiminen suuriin päätöksiin
 • 11. Ajatukset, tunteet ja teot (omat tai toisten) raportoidaan johtajille
 • 12. Palkintoja tai rangaistuksia käytetään muokkaamaan käytöstä
 • 13. Itsenäisen ajattelun kieltäminen, ryhmäajatteluun kannustaminen
 • 14. Tiukat säännöt ja määräykset
 • 15. Riippuvaisuuden ja tottelevaisuuden iskostaminen jäseniin
 • 16. Perheen tai ystävien uhkailu
 • 17. Yksilön raiskaaminen tai pakottaminen raiskaamaan
 • 18. Riippuvuuden ja kuuliaisuuden istuttaminen
 • 19. Ruumiillisten rangaistusten käyttäminen tai niihin kannustaminen

Informaation kontrollointi
 • 1. Harhauttaminen:
 • a. Jätetään tarkoituksella tietoja antamatta
 • b. Vääristetään tietoja, jotta ne olisivat hyväksyttävämpiä
 • c. Systemaattinen valehtelu kultin jäsenille
 • 2. Kultin ulkopuolisiin lähteisiin tutustumisen minimoiminen tai pääsyn estäminen, kuten:
 • a. Internet, TV, radio, kirjat, artikkelit, sanoma- ja aikakauslehdet, muu media
 • b. Kriittinen tieto
 • c. Entiset jäsenet
 • d. Jäsenet pidetään niin kiireisinä, ettei heillä ole aikaa ajatella ja tutkia asioita
 • e. Kontrollointi tekstiviestien, puheluiden tai internetin kautta
 • 3. Tieto lokeroidaan sisäpiiriläisiin ja muihin
 • a. Tieto ei ole vapaasti saatavilla
 • b. Ryhmän sisälläkin eri tasoilla jaetaan erilaista tietoa
 • c. Vain johtajat päättävät kenen tarvitsee saada tietää mitäkin ja milloin
 • 4. Jäsenten kannustaminen toistensa vakoiluun
 • a. Toisten seuraamiseen ja kontrolloimiseen kehitetty järjestelmä
 • b. Johtajille raportoidaan poikkeavista ajatuksista, tunteista ja teoista
 • c. Koko ryhmä kontrolloi yksilöiden käytöstä
 • 5. Kultin luoman tiedon ja propaganda laajamittainen käyttö mm.:
 • a. Uutiskirjeet, lehdet, lehtiset, äänitteet, videot, YouTube, elokuvat ja muu media
 • b. Kultin ulkopuolisten lausuntojen virheellinen siteeraaminen tai niiden käyttäminen irrallaan asiayhteydestä
 • 6. Syntien tunnustamisen epäeettinen käyttö
 • a. Tietoa synneistä käytetään turmelemaan ja/tai hämärtämään identiteetin rajoja
 • b. Anteeksiannon tai synninpäästön pidättäminen
 • c. Muistojen manipulointi ja valemuistojen luominen

Ajatusten kontrollointi
 • 1. Jäseniä vaaditaan sisäistämään ryhmän oppi totuutena
 • a. Ryhmän todellisuuden omaksuminen totuutena
 • b. Mustavalkoisen ajattelun iskostaminen
 • c. Valitset hyvän tai pahan -ajattelu
 • d. Ihmisten järjestäminen me vastaan muut (sisäpiiri vastaan ulkopuoliset)
 • 2. Henkilön nimen ja identiteetin vaihtaminen
 • 3. Tunnepitoisen kielen ja kliseiden käyttäminen informaation hämärtämiseksi, kriittisten ajatusten pysäyttäminen ja hankalien asioiden selittäminen latteuksilla
 • 4. Vain ‘hyvien ja oikeiden’ ajatusten edistäminen
 • 5. Hypnoositekniikoiden käyttö mielentilojen muuttamiseen, kriittisen ajattelun heikentämiseen ja jopa taantuminen ajassa taaksepäin regressiolla
 • 6. Muistojen manipulointi ja valemuistojen luominen
 • 7. Ajatusten pysäyttämistekniikoiden opettaminen, jotta todellisuus hämärtyy, negatiiviset ajatukset pysäytetään ja sallitaan vain positiiviset:
 • a. Kieltäminen, järkeily, perustelu, toiveajattelu
 • b. Laulut/veisuu
 • c. Mietiskely
 • d. Rukoilu
 • e. Kielilläpuhuminen
 • f. Laulaminen tai hyräily
 • 8. Rationaalisen analyysin, kriittisen ajattelun, rakentavan kritiikin hylkääminen
 • 9. Kriittisten kysymysten kieltäminen johtajasta, opista tai sallituista toimintatavoista
 • 10. Vaihtoehtoisten uskonnollisten järjestelmien leimaaminen laittomiksi, pahoiksi tai käyttökelvottomiksi

Tunteiden kontrollointi
 • 1. Tunnekirjon manipulointi ja kaventaminen – jotkut tunteet ja/tai tarpeet ovat pahoja, vääriä tai itsekkäitä
 • 2. Tunteiden pysäyttämistekniikoiden opettaminen (mm. koti-ikävä, viha, epäilyt)
 • 3. Henkilön saaminen tuntemaan, että ongelmat ovat aina hänen oma vikansa, ei koskaan johtajan tai ryhmän vika
 • 4. Syyllisyyden tai arvottomuudentunteiden edistäminen, kuten
 • a. Syyllisen identiteetti
 • b. Et käytä kaikkea potentiaaliasi
 • c. Perheesi on puutteellinen
 • d. Menneisyytesi on epäilyttävä
 • e. Seurasi on epäviisasta
 • f. Ajatuksesi, tunteesi ja tekosi ovat turhia tai itsekkäitä
 • g. Sosiaalinen syyllisyys
 • h. Historiallinen syyllisyys
 • 5. Pelon istuttaminen seuraavia asioita kohtaan:
 • a. Itsenäinen ajattelu
 • b. Ulkopuolinen maailma
 • c. Viholliset
 • d. Pelastuksen menettäminen
 • e. Ryhmästä lähteminen tai kartetuksi tuleminen
 • f. Muiden paheksunta
 • 6. Tunteiden vaihtelu laidasta toiseen – rakkauspommitus ja ylistys yhtenä hetkenä, seuraavana syntiseksi julistaminen
 • 7. Rituaalinen ja joskus julkinen syntien tunnustaminen
 • 8. Fobioiden istuttaminen ihmisiin: järjettömien pelkojen istuttaminen ryhmästä lähtöä tai johtajien auktoriteetin kyseenalaistamista kohtaan
 • a. Onnellisuus ja tyytyväisyys eivät ole mahdollisia ryhmän ulkopuolella
 • b. Lähtemisen kamalat seuraukset: helvetti, demonien hyökkäykset, parantumattomat sairaudet, onnettomuudet, itsemurha, hulluus, sielunvaellusoppi jne.
 • c. Lähtijöiden karttaminen: pelko tulla ystävien, vertaisten ja perheen torjumaksi
 • d. Ei koskaan perusteltua syytä lähteä ryhmästä: Ne, jotka lähtevät ovat heikkoja, kurittomia, hengellisesti heikkoja, maailmallisia, perheen tai muiden aivopesemiä, rahanrakkaita, seksin ja huvitusten orjia
 • e. Entisen jäsenen tai hänen perheensä uhkailu

 
Alkuperäinen englanninkielinen teksti täällä.

Lue myös tämä: Martti Liljeqvist: Kuinka huijata uskovaisia - uskonto manipuloinnin välineenä.

    


Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP